Latest News
Electrofix 1024x200

L-Amministrazzjoni

Victor Carachi

President 

 

Imwieled f’Lulju tal-1959, Victor Carachi beda l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja ta’ San Ġużepp f’Raħal il-Ġdid fejn imbagħad kompla bl-istudju tiegħu fl-edukazzjoni sekondarja u s-sekondarja għolja fil-Kulleġġ ta’ De La Salle. Huwa kompla fil-karriera bankarja meta fl-1978 ingħaqad mal-Mid Med Bank dak iż-żmien bħala skrivan. Ftit wara huwa kompla bl-istudji tiegħu fil-qasam tal-ICT u sussegwentement sar Chartered IT Porfessional mill-British Computer Society.

 

Huwa għandu wkoll Masters Degree in Business Administration mill-Henley Management College bbażata f’Londra. Matul il-karriera bankarja tiegħu, Carachi kellu diversi karigi maniġerjali fis-settur tal-ICT u kien Senior Manager tal-Audit, Compliance and Operational Risk Department fi ħdan l-HSBC (Malta). L-interess u l-involviment attwali tiegħu fit-trejdunjoniżmu beda fl-1995 meta kien elett biex jirrapreżenta lill-kollegi tax-xogħol tiegħu kemm bħala Shop Steward u delegat fi ħdan il-General Workers’ Union.

 

Huwa serva wkoll bħala President tal-Kumitat tal-Ħaddiema tal-HSBC u bħala membru wkoll, u aktar tard bħala Viċi-President tat-Taqsima Professjonisti u tal-Midja tal-GWU. F’Ottubru 2007 huwa ġie elett b’mod unanimu mill-Kungress Nazzjonali tal-GWU bħala President (designate) u fit-8 ta’ Marzu 2008 huwa uffiċjalment assuma l-kariga ta’ President.

Kevin Camilleri 
Deputat Segretarju Ġenerali

 

Imwieled fi Frar tal-1973, Kevin Camilleri ġie elett bħala Deputat Segretajru Ġenerali fil-Konferenza Nazzjonali tal-2015 wara li serva għal ħames snin bħala Segretarju tat-Taqsima Ospitalità u Ikel. Huwa għamel tliet snin bħala Assistant Segretajru tal-istess taqsima. Camilleri ġej mill-qasam tal-Ospitalità, u għalhekk jaf it-tlajja’ u l-inżul ta’ dan is-settur. Fil-fatt matul il-karriera tiegħu huwa okkupa karigi differenti f’dan il-qasam, l-ogħla kariga tiegħu kienet ta’ Food and Drink Quality Controller fil-lukanda Holiday In Crowne Plaza.

 

Huwa okkupa wkoll f’diversi gradi ta’ Supervisor fil-qasam tal-Ospitalità. Minkejja li akkwista kwalifika Universitarju fil-Management, huwa għadu qed ikompli bl-istudju u huwa wkoll lecturer fil-Malta Institute of Tourism Studies. Fil-preżent, huwa qed jagħmel kors biex jakkwista Diploma Avvanzata fil-Business Management.

DeLaRue  1024x200