Written by Aħbarijiet, Artikli, Ġranet Internazzjonali

Xi tfisser diversità?

Id-diversità hija meta nies b’ideat, kulturi, razez, sess, status ekonomiku u karatteristiċi differenti jiltaqgħu u jittrattaw lil xulxin b’mod ugwali. Hija xi ħaġa pożittiva li fi grupp ta’ nies jaħdmu għall-istess għan ikun hemm varjetà fi sfondi reliġjużi, razzjali, kulturali u ġeografiċi kif ukoll esperjenzi, twemmin u fehmiet differenti.

Jum Dinji għad-Diversità Kulturali għad-Djalogu u l-Iżvilupp

Iżjed minn nofs il-kunflitti ewlenin tad-dinja jinqalgħu minħabba distakk kulturi. Id-distakk jista’ biss jonqos jekk nifhmu iżjed lil xulxin u nifhmu għaliex id-diversità hija important. Mhux kulħadd jifhem kemm id-diversità hija forza b’saħħitha u pożittiva li tmexxi l-iżvilupp kemm fir-rigward ekonomiku, intelletwali, emozzjonali, morali, spiritwali u kulturali. Id-diversità kultura hija vantaġġ kbir biex jitnaqqas il-faqar u l-kisba tal-iżvilupp sostenibbli.

Fl-2001 l-UNESCO adottat id-Dikjarazzjoni Universali dwar id-Diversità Kulturali. Dan il-jum huwa importanti ħafna għall-istorja tad-dinja għaliex din hija opportunità fejn nistgħu nitgħallmu għaliex kulturi differenti huma essenzjali fil-ħajja tal-lum fejn twassal għall-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali.

Għaliex id-diversità hija important fuq il-post tax-xogħol?

  • Kull individwu għandu perspettivi u ideat differenti. Iżjed ma jkun hemm taħlit ta’ kulturi fl-istess grupp iżjed joħorġu kunċetti innovattivi
  • Permezz tad-diversità jkollok individwi fl-istess grupp b’soluzzjoni varji għall-problemi li jistgħu jinqalgħu waqt ix-xogħol
  • Meta kumpanija tħaddem lil kull individwu rrelevanti hu min hu żżid iċ-ċans li ssib iżjed ħaddiema bl-aħjar kapaċitajiet għall-impjiegi disponibbli
  • Li kumpanija tħaddem lil kulħadd itejjeb ir-reputazzjoni tagħha
  • Id-diversità tgħin biex il-ħaddiema jifhmu iżjed lill-membri, ħaddiema sħabhom u klijenti

Għaliex id-diversità hija important fil-ħajja ta’ kuljum?

  • Inklużżività fl-organizzazzjonijiet jagħmilna iżjed b’saħħitna
  • Nitgħallmu nifhmu iżjed lill-ħaddieħor u l-mod ta’ kif jgħixu
  • Ma timponix valuri oħrajn fuq ħaddieħor li jistgħu ma jkunux konsistenti mal-kulturi tagħhom
  • Nitgħallmu naċċettaw il-limitazzjonijiet tal-lingwa
  • Inkunu proattiv li nisimgħu, naċċettaw u nilqgħu nies u ideat differenti fil-ħajja tagħna ta’ kuljum

Il-GWU u d-diversità

Waħda mill-valuri tal-GWU hija d-diversità. Il-GWU qatt ma wriet diskriminazzjoni bejn individwi anzi aħna nemmnu fid-diversità u l-inklussività soċjali biex nibqgħu dejjem nevolvu. Kulturi differenti huma sfida interessanti ħafna għalina għax permezz tagħhom intejbu s-servizzi għall-membri tagħna. L-għan ewlieni tagħna minn dejjem kien li nittrattaw lill-membri kollha b’mod ugwali mingħajr ebda distinzjoni.