Written by Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika

Xogħol u Żvilupp, l-Ambaxxatur Taljan Jiltaqa’ ma’ min hu responsabbli mill-GWU-CGIL Ġewwa Malta

Jekk ċittadin Taljan jiġi jgħix Malta biex jaħdem, dejjem isib l-għajnuna kollha li jkun hemm bżonn. Il-ħarsien tal-ħaddiema u t-tixrid tal-legalità jibqgħu l-pilastri li fuqhom jistrieħ il-progress ekonomiku u, fuq kollox, soċjali. Dawn huma biss tnejn mill-punti ewlenin li ħarġu fil-laqgħa li saret bejn l-Ambaxxatur Taljan għal Malta, Fabrizio Romano, u Riccardo Travaglini, il-persuna responsabbli tal-GWU u CGIL, il-“Punt ta’ Kuntatt”, li ilu jopera fuq dawn il-gżejjer għal ftit aktar minn sena.

Matul il-laqgħa ġew diskussi fit-tul il-kwistjonijiet ikkawżati mill-pandemija u l-azzjoni meħtieġa għall-organizzazzjoni mwettqa mill-GWU-CGIL.

Travaglini rrefera għall-proċess stabbilit li ħolqot il-GWU. Ir-riżultat ta’ azzjoni konġunta li ċertament rat il-parteċipazzjoni ta’ CGIL iżda fuq kollox ir-rieda tal-President ta’ Capitale Lavoro Spa (kumpanija interna tal-Belt Metropolitana ta’ Ruma), Antonella Gobbo. Flimkien mal-appoġġ u l-għarfien espert tal-avukat Dario Manna li huwa l-koordinatur ta’ żewġ proġetti għall-iskema European Mobility Scheme ffinanzjati mill-UE għall-impjiegi u l-innovazzjoni soċjali, “Your first Eures job” and “Reactivate”. Huma dejjem emmnu li l-preżenza istituzzjonali Taljana għall-appoġġ tal-mobilità kienet kruċjali. Iż-żewġ proġetti mingħajr ebda dubju offrew lil ħafna Taljani f’Malta opportunità kbira u appoġġ konkret għall-mobilità u l-integrazzjoni.

Fil-laqgħa mal-Ambaxxatur Ruman, Travaglini enfasizza r-rwol soċjali tal-GWU, partikolarment għall-preżenza u l-appoġġ tal-ħaddiema barranin li waslu Malta f’dawn l-aħħar snin. Sal-2019 in-numru tela’ ghal 67,596 li aktar minn 15,000 minnhom kienu ċittadini Taljani.

Il-popolazzjoni Taljana f’Malta hija żgħira ħafna u għalhekk għad fadlilha prospetti kbar. Dan l-aħħar, il-fenomenu tal-migrazzjoni ġie eżaminat mill-korpi statistiċi Maltin biex ikollhom profil ta’ referenza ta’ dawk li għażlu lil Malta bħala destinazzjoni.

Għalhekk, huwa evidenti li fid-dawl ta’ din l-evoluzzjoni, it-taħriġ u l-informazzjoni jirrappreżentaw taħlita essenzjali ta’ organizzazzjoni li ilha għaddejja għal xi żmien. In-numru ta’ Taljani qed jikber ta’ kuljum, bħalma huwa n-numru ta’ rappreżentanti tat-Trade Unions tal-kumpaniji u tal-GWU stess.

It-tiġdid tad-delegati tal-GWU fl-IRTUC jew fi CSIR (Inter-Regional Trade Union Council) ġabar flimkien l-organizzazzjonijiet tat-Trade Unions reġjonali. L-organizzazzjonijiet affiljati mal-Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions wasslu lill-GWU biex tagħżel żewġ persuni responsabbli: Id-Dipartiment Internazzjonali is-Sur Jason Deguara u Dr Stanislao Filice.

Il-kollaborazzjoni attiva bejn Malta u l-Italja qiegħda dejjem tiżdied biex tgħin lill-ħaddiema u lill-familji tagħhom. Din il-missjoni hija konġunta mal-Istituzzjonijiet Taljani f’Malta. CGIL avvanzat permezz tad-delegat tagħha stess; il-Kunsill Ġenerali tat-Taljani barranin, l-ogħla korp rappreżentattiv tat-Taljani jgħixu Malta, il-mozzjoni għat-twaqqif tal-COMITES, il-Korp Rappreżentattiv tal-Komunità Taljana elett direttament miċ-ċittadini li jgħixu fl-Italja. Din is-sena għall-ewwel darba se jkun hemm ukoll vot f’Malta.