Written by Aħbarijiet, Artikli, Il-Union, Kimika u Enerġija

GWU Taqsima Kimika u Enerġija

Din is-sezzjoni tirrappreżenta

 • 30 kumpanija
 • Hija waħda mill-akbar Taqsimiet fi ħdan il-GWU  
 • Ħaddiema fl-industrija tal-farmaċewtika, tal-plastik, tal-lastku, fuel u gas
 • Ħaddiema fl-industrija tat-tabakk
 • Impjegati li jaħdmu ma’ Lufthansa Technic Malta
 • Ħaddiema fl-EneMalta u Engineering Resources Limited
 • Ħaddiema fl-International Engineering Services Ltd
 • Impjegati full time, part time u b’sigħat imnaqqsa
 • Ħaddiema b’kulturi, twemmin u sesswalità differenti

X’inhu l-għan ta’ din is-sezzjoni

 • Taħdem kontinwament biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tara li d-drittijiet tal-ħaddiema ma jiġux mittiefsa
 • Tiżgura li s-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati jiġu mħarsa kif suppost
 • Tilħaqq kompromess bejn il-membri u min iħaddem
 • Tassisti lil kull impjegat minħabba raġunijiet varji
 • Kulħadd ikun trattat b’mod ugwali
 • Tispjega lill-impjegati li huma wkoll għandhom obbligi lejn min iħaddimhom
 • Is-Segretarju tas-sezzjoni jassisti lill-membri matul seduti dixxiplinarji kif ukoll matul seduti ta’ smigħ tat-Tribunal Industrijali.

Il-Ftehim Kollettiv

 • Dokument importanti ħafna li jkun hemm qbil dwaru bejn il-Union u l-maniġment tal-kumpanija
 • Sett ta’ regoli li ż-żewġ partijiet għandhom jirrispettaw
 • Il-proċess jibda meta s-Segretarju tas-Sezzjoni jitlob lill-membri tal-GWU biex jipproponu bidliet li jixtiequ li jkollhom
 • Ikun hemm ukoll sejħa għall-ideat ġodda li jistgħu jitniżżlu fil-ftehim kollettiv il-ġdid
 • Kollox jiġi diskuss mal-Kumitat tal-GWU fi ħdan il-kumpanija u wara jiġi nnegozjat mal-maniġment
 • Ladarba jintlaħaq ftehim, is-Segretarju jippreżentahom lill-membri tal-Union, u jiġi ffirmat meta l-partijiet kollha japprovawh

Kif taħdem din is-sezzjoni?

 • Jiġi ffurmat il-kumitat tal-kumpanija li jiltaqgħu kull xahar biex jiddiskutu sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Il-kumitat jiġi elett mill-membri kollha tal-GWU fi ħdan il-kumpanija.
 • Jiġi elett shop steward minn fost il-membri biex jirrappreżentahom
 • Jintgħażlu rappreżentanti minn kull grad kif ikun indikat fil-ftehim kollettiv. Dawn ikunu responsabbli minn sitwazzjonijiet urġenti li jistgħu jiltaqgħu magħhom u jridu jżommu kuntatt kontinwu mas-Segretarju
 • Is-Segretarju jorganizza laqgħat regolari mal-kumitat biex jiġu diskussi kull kwistjoni li tista’ tinqala’
 • Il-kwistjonijiet kollha jiġu diskussi mal-maniġiment tal-istess kumpanija biex jintlaħaq ftehim għall-benefiċċju taż-żewġ naħat

Kif tevolvi s-sezzjoni?

Is-Sezzjoni qed taħdem biex issib membri ġodda speċjalment fis-settur Farmaċewtiku li qed jikber b’rata mgħaġġla ħafna. Iżjed ma sezzjoni tkompli tevolvi iżjed ikun hemm bżonn li jsiru bidliet ta’ riformi biex il-Union tibqa’ dejjem tagħti l-aħjar protezzjoni lill-membri.  Illum it-Taqsima tirrappreżenta l-akbar kumpaniji li ħafna minnhom huma kumpaniji globali b’impjanti f’diversi pajjiżi f’dinja kollha.  

Is-Segretarju tas-Sezzjoni Kimika u Enerġija

Rita ilha trejdjunjonista mill-1980. Hija ħadmet ma’ kumpanija tal-ġugarelli. Bdiet bħala Machine Operator u spiċċat fil-Middle Management. Għal diversi snin Rita ġiet magħżula bħala Shop Steward, ġiet eletta fil-Kunsill tal-GWU u żammet il-pożizzjoni ta’ President tas-Sezzjoni għal 6 snin. Fl-2016, ġiet eletta b’mod unanimu bħala s-Segretarju tat-Taqsima.

Fil-ħin liberu tagħha hija tħobb taqra u tqatta’ xi ġurnata fuq il-bajja u kif ukoll issiefer. Il-familja tfisser kollox għal Rita. Hija ma tittollerax l-ibbuljar, il-vjolenza u d-diskriminazzjoni. Hi temmen li d-dinja tax-xogħol dejjem qed tinbidel, il-ħaddiema nfushom iridu jieħdu l-inizjattiva u jaraw kif se jiffaċċjaw l-isfidi u jadattaw għaċ-ċirkostanzi l-ġodda. Il-ħaddiema jridu jkunu proattivi u li ma jibqgħux passivi għal dak li jaraw madwarhom.

Ftit Storja dwar din is-sezzjoni

Din is-sezzjoni twaqqfet fl-1971. Dan iż-żmien kienet tissejjaħ Kimika, Enerġija u Stampar, iżda ftit snin wara, il-GWU għamlet ristrutturazzjoni u s-settur tal-istampar ma baqax ma’ din is-sezzjoni. It-taqsima biddlet isimha għal dak li nafuha bih illum Kimika u Enerġija.  Minn dakinhar l-Enemalta u l-Petroleum Division saru parti minn din is-sezzjoni. Ta’ min isemmi li żewġ membri minn din it-Taqsima kienu jokkupaw il-kariga ta’ Viċi President u Deputat Segretarju tal-GWU.