Written by Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Il-BOV b’servizz ġdid ta’ prijorità għall-Anzjani (60+) minn għada

Bħala parti mill-istrateġija tal-Bank of Valletta sabiex itejjeb l-esperjenza tal-klijenti li jinqdew mill-fergħat tiegħu, minn nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju, il-bank se jniedi servizz ta’ prijorità għall-klijenti li għandhom minn sittin sena ‘l fuq. Is-servizz li se jiġi offrut minn 30 fergħa madwar Malta u Għawdex fil-jiem tal-Ġimgħa u s-Sibt, jippermetti lill-klijenti eliġibbli jinqdew qabel u iktar malajr, meta huma jippreżentaw il-Karta tal-Identità 60+ tagħhom.

Fil-ġranet imsemmija, pensjonanti li għandhom il-Karta tal-Identità 60+ se jkunu qed jinqdew qabel għas-servizz ta’ Kaxxier. Fil-ġranet speċifiċi ta’ meta jkun qed jingħata dan is-servizz, il-Bank se jkun qed jiftaħ kwarta qabel, biex b’hekk bejn it-8:15 u d-9:30 ta’ filgħodu, pensjonanti li jippreżentaw il-Karta tal-Identità tagħhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz.

Il-Bank għamel sforzi kbar biex iħeġġeġ lill-klijenti tiegħu jagħmlu użu mis-servizzi diġitali bħall-internet u l-mobile banking. Madankollu, il-Bank qed ikompli jappoġġja lil dawk il-klijenti li għadhom jippreferu jirrikorru għas-servizz tal-kaxxier fil-fergħat tiegħu, bil-parti l-kbira ta’ dawn il-klijenti jaqgħu fil-kategorija ta’ dawk li se jkunu qed jibbenefikaw minn dan is-servizz. Permezz ta’ din l-inizzjattiva, dawn il-klijenti se jkunu qed jinqdew b’mod aktar effiċjenti. 

L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Pensjonanti u l-Għaqda Pensjonanti tal-General Workers Union laqgħu din l-inizjattiva u rrikonoxxew li dan jirrifletti r-relazzjoni b’saħħitha li huma għandhom mal-Bank of Valletta. F’laqgħat li dawn iż-żewġ entitajiet kellhom mal-Bank of Valletta, kien hemm qbil ukoll li l-Bank iniedi inizjattivi edukattivi immirati għall-anzjani biex dawn isiru aktar konxji ta’ servizzi diġitali bl-għan li s-servizz offrut ikun iktar simplifikat u b’appoġġ sħiħ lejn il-kunċett ta’ anzanità attiva.

Iċ-Chief Retail Banking Officer tal-Bank of Valletta, is-Sur Kenneth Farrugia, qal li wara li tneħħew ir-restrizzjonijiet marbuta mal-Pandemija COVID-19, il-Bank qed jintroduċi inizjattivi ġodda sabiex isaħħaħ il-mod ta’ kif joffri s-servizz tiegħu f’diversi mezzi li jmissu mal-klijent, sew jekk servizzi diġitali (internet u mobile banking), sew kuntatti fiżiċi (fil-fergħat) kif ukoll permezz tat-telefon (iċ-Ċentru għas-Servizz tal-Klijent).

Waqt li l-Bank qed ikompli jinvesti bis-sħiħ fil-pjattaformi diġitali, Kenneth Farrugia saħaq li l-Bank jibqa’ ffukat sabiex daqstant ieħor jiżgura li l-klijenti jingħataw servizz konvenjenti, u faċilment aċċessibbli permezz ta’ 30 fergħa li għandu madwar Malta u Għawdex, b’attenzjoni partikolari lejn dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.