Politika

Ftehim Kollettiv ġdid għall-impjegati ta’ Toly Products

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Wara li n-negozjati dwaru kienu ġew sospiżi minħabba l-pandemija tal-Covid 19, il-ftehim kollettiv għall-impjegati tal-kumpanija Toly...

Read More

ID-DĦUL TIEGĦEK HUWA BIŻŻEJJED BIEX TGĦIX DIĊENTI?

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Din hija mistoqsija li nisimgħuha spiss bejn xi żewġ persuni qed jixtru mis-supermarket jew qed jgħidu kelma bejn il-ħbieb. Jgħidulek...

Read More

Kull ħaddiem jixraqlu li joħroġ jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum u jirritorna d-dar mal-familja qawwi u sħiħ

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Minkejja r-regolamenti u kampanji għall-ħarsien tas-saħħa, is-sigurtà u l-infurzar fuq il-postijiet tax-xogħol, fl-ewwel nofs ta’...

Read More

Irridu nitgħallmu kif naġixxu u nsolvu l-kunflitti f’sitwazzjonijiet ġodda

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

WIN – Kun Infurmat, Parteċipazzjoni b’mod Attiv u Prevenzjoni tal-Kunflitti  F’konferenza li ttellgħet fil-binja tal-GWU...

Read More

Kundizzjonijiet ta’ xogħol aħjar iwasslu għal aktar kuntentizza u produttività

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

F’konferenza li ttellgħet fil-binja tal-GWU bħala parti mill-proġett WIN, proġett internazzjonali ta’ riċerka saret diskussjoni...

Read More

Meta tara l-liġijiet ta’ kull pajjiż u kif jattwawhom tirrealizza li pajjiżna għandu liġi tax-xogħol avvanzata ferm

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

F’konferenza li ttellgħet fil-binja tal-GWU bħala parti mill-proġett WIN, proġett internazzjonali ta’ riċerka saret diskussjoni...

Read More

L-Għoli tal-Ħajja, l-Inflazzjoni u l-COLA

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Wara li l-ekonomija globali kienet qed turi sinjali ta’ rkupru mill-pandemija, faqqgħet il-gwerra fl-Ukrajna, li tefgħet ħafna...

Read More

Dak li jiġi miftiehem, maqbul u ffirmat ma jistax jinbidel jekk mhux bi qbil

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Ħadd ma jista’ jindaħal bejn trejd unjin u l-managment ta’ post tax- xogħol fuqdak li jkun ġie miftiehem u maqbul. Jekk iż-żewġ...

Read More

KUMPENS GĦALL-GĦOLI TAL-ĦAJJA … OBBLIGATORJU

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Fost id-diversi sfidi li l-pajjiż se jkun qed jindirizza fil-Baġit li ġej, waħda mill-aktarimportanti hija dik dwar l-inflazzjoni u...

Read More

95% tal-ħaddiema tal-Airmalta membri fil-GWU jivvotaw favur ftehim milħuq mill-unjin

Aħbarijiet, Dinja u Kronika, Ekonomija, Home, Kummerċ, Politika, Teknoloġija

Wara żewġ laqgħat li saru matul dawn il-jumejn 95% tal-ħaddiema tal-Airmaltamembri fil-GWU vvotaw favur ftehim li ntlaħaq bejn il-GWU...

Read More