L-Istampa

Studju: ‘Challenges that Educators Face’

Artikli, Il-Union, L-Istampa

Magħmul mill-Profs. Borg – Kummissjonat mill-MEDE Dan l-aħħar sar studju kkumissjonat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni bl-isem...

Read More

Turiżmu b’opportunitajiet ġodda

Artikli, L-Istampa

It-turiżmu huwa wieħed mill-iktar setturi importanti għall-ekonomija Maltija. Dan għaliex miegħu hemm marbuta setturi oħrajn. Infatti...

Read More

L-edukazzjoni Fit-tfulija bikrija

Artikli, Il-Union, L-Istampa

Li gvern jinvesti fl-edukazzjoni fit-tfulija bikrija jkun qed juri biċ-ċar li dan ikun qed jemmen fis-sostenibbiltà tas-settur...

Read More

L-Istampa

Artikli, L-Istampa

Artiklu dirett għall-punt li juri l-istampa tas-suġġett mitkellem meħud mill-perspettiva ta’ trejdunjonista. Dan huwa l-artiklu...

Read More