TOP


GWU

 

Il-GWU tilħaq ftehim biex il-gwardjani lokali kollha jkunu assorbiti mil-LESA13012018

Wara xhur ta’ diskussjoni ntlaħaq ftehim bejn il-General Workers’ Union u l-Local Enforcement Systems Agency (LESA) biex il-gwardjani lokali kollha jkunu assorbit mill-istess aġenzija. 

Il-GWU, bħala l-Union li għandha l-għarfien ewlieni biex tiddiskuti f’isem u tirrappreżenta lill-gwardjani lokali f’Malta, permezz tat-Taqsimia Professjonisti, Finanzi u Servizzi kif ukoll tat-Taqsima Forzi Dixxiplinati, Uffiċjali tas-Sigurtà u tal-Infurzar tal-Liġi, intensifikat il-ħidma tagħha biex jitwettaq dak li kien imwiegħed u b’hekk is-servizz tal-gwardjani lokali jgħaddi f’idejn l-aġenzija statali. 
Il-Union tagħmilha ċara li, minkejja li d-diskussjonijiet f’ċertu mumenti kienu diffiċli, bil-kontra ta’ x’ingħata wieħed x’jifhem permezz ta’ stqarrijiet fil-midja hija dejjem ħadmet bis-sħiħ biex tipproteġi u tiggarantixxi d-drittijiet tal-gwardjani lokali kollha involuti. Bir-riżultat aħħari jkun li l-gwardjani kollha se jiġu assorbiti mil-LESA.