TOP


GWU

 Ospitalità u Ikel

 
 
 

 

Ospitalità u Ikel

 

It-Taqsima Ospitalità u Ikel kienet organizzata fil-perjodu li fih kienet qed tiffjorixxi l-industrija turistika f’pajjiżna bil-bini ta’ lukandi u ftuħ ta’ ristoranti ġodda. Sa mit-twaqqif tagħha t-Taqsima kompliet tikber u llum tirrappreżenta l-maġġoranza tal-ħaddiema fis-settur tal-ospitalità, divertiment u produzzjoni tal-ikel f’Malta. Illum it-Taqsima tgawdi rikonoxximent fil-lukandi prinċipali kollha ta’ pajjiżna, ristoranti u anke f’kumpaniji li jipproduċu ikel għall-esportazzjoni, u fil-kumpanijiet li jipproduċu x-xorb minerali għall-konsum lokali. Fil-preżent it-Taqsima qed tirrappreżenta wkoll ħaddiema fis-settur tat-tindif, kif ukoll qed tikkordina l-ħidma tat-tliet unjins affiljati fil-GWU li jirrappreżentaw l-membri tal-Forzi Armati ta’ Malta, il-Korp tal-Pulizija u Uffiċjali Korrettivi. It-Taqsima hija involuta b’mod dirett fil-ġlieda kontra l-prekarjat f’pajjiżna.